Optreden Tsjirmerij en Sytse van der Werf in Willibrorduskerk Holwerd

Optreden Snein 9 april om 15.00 oere mei Tsjirmerij yn de bysûndere

Willibrordustsjerke mei it programma Pilgrimaazje.

Entree: frije bydrage